DE UITDAGINGEN VAN PROJECTORGANISATIES

Iedere organisatie kent uitdagingen bij projectmatig werken. Het management wordt geconfronteerd met complexe vragen en uitdagingen, zoals: Er is een gebrek aan informatie om beslissingen te nemen; hoe komen we aan de juiste sturingsinformatie? Projecten worden niet juist opgeleverd; hoe kunnen we nog beter sturen op projectresultaten? De strategische doelstellingen worden niet behaald; hoe borgen we onze strategie?

Consulting

De uitdagingen hebben niet alleen betrekking op het managen van projecten, maar ook op de organisatie zelf. Daarnaast maken steeds meer organisaties de transitie naar Agile werken, om de wendbaarheid te vergroten. Ook deze transformatie vormt een grote uitdaging. WIN maakt de uitdagingen binnen projectorganisaties inzichtelijk en biedt een concrete oplossing voor elk vraagstuk.

HOE VOLWASSEN IS UW PROJECTORGANISATIE?

Om de uitdagingen in kaart te brengen, is het van belang om inzicht te krijgen in de volwassenheid van de projectorganisatie. Waar staat uw organisatie, naar welk niveau wilt u toe en welke stappen zijn hiervoor nodig? WIN stelt het volwassenheidsniveau vast en ziet kansen voor het vergroten van de volwassenheid.

QUICK INSIGHT PROJECT ORGANISATIE

WIN heeft de ‘Quick Insight’ methode ontwikkeld, waarmee de volwassenheid van projectorganisaties kan worden gemeten. Met de Quick Insight scan wordt snel zichtbaar waar de uitdagingen liggen op het gebied van methoden, competenties en context. De uitkomsten van de scan vertalen we naar concrete aanbevelingen om de projectorganisatie te professionaliseren.

PMO OPTIMALISATIE

Met de PMO Quick Insight scan kan WIN snel zien waar kansen en knelpunten liggen binnen uw PMO. Onze consultants geven inzicht in de status quo van het PMO, de verbetermogelijkheden en groeipotentie van de organisatie. Wij werken nauw samen met uw organisatie, zodat een gedragen plan van aanpak ontstaat. En we helpen bij de uitvoering en borging ervan. WIN is sparringpartner, adviseur én uitvoerder.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Het zijn onze ambitieuze en gedreven consultants, die écht het verschil maken bij onze opdrachtgevers. Wat ons drijft, verbindt én onderscheidt:

✓ Resultaatgerichte aanpak
✓ Passie voor het vak
✓ Snel inzicht in kansen en knelpunten
✓ Sparringpartner, adviseur én uitvoerder
✓ Quick-wins om draagvlak te creëren
✓ Volwassenheid van de projectorganisatie vergroten

Onze mensen maken het verschil!


Referenties

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...

Schiphol

Actuele en beschikbare projectdossiers zijn door WIN ontwikkeld, overzicht en heldere scope.