DE UITDAGINGEN VAN PROJECTORGANISATIES

Iedere organisatie kent uitdagingen bij projectmatig werken. Het management wordt geconfronteerd met complexe vragen en uitdagingen, zoals: Er is een gebrek aan informatie om beslissingen te nemen; hoe komen we aan de juiste sturingsinformatie? Projecten worden niet juist opgeleverd; hoe kunnen we nog beter sturen op projectresultaten? De strategische doelstellingen worden niet behaald; hoe borgen we onze strategie?

Consulting

De uitdagingen hebben niet alleen betrekking op het managen van projecten, maar ook op de organisatie zelf. Daarnaast maken steeds meer organisaties de transitie naar Agile werken, om de wendbaarheid te vergroten. Ook deze transformatie vormt een grote uitdaging. WIN maakt de uitdagingen binnen projectorganisaties inzichtelijk en biedt een concrete oplossing voor elk vraagstuk.

HOE VOLWASSEN IS UW PROJECTORGANISATIE?
Om de uitdagingen in kaart te brengen, is het van belang om inzicht te krijgen in de volwassenheid van het PMO en de projectorganisatie als geheel. Waar staat uw organisatie, naar welk niveau wilt u toe en welke stappen zijn hiervoor nodig? Aan de hand van de ‘Quick Insight’ methode stelt WIN het volwassenheidsniveau vast en ziet kansen voor het vergroten van de volwassenheid.

VAN INZICHT NAAR IMPLEMENTATIE
De verkregen inzichten nemen we als basis, om het PMO en de projectorganisatie te helpen groeien in volwassenheid. Onze consultants gaan daarbij gestructureerd en gefaseerd te werk. Zij werken pragmatisch en dragen concrete oplossingen aan, om bestaande processen te optimaliseren. Op zowel project-, programma- als portfolio-niveau.

WIN ondersteunt uw organisatie ook bij de implementatie van de voorgestelde oplossingen en de borging ervan. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van strategisch Project Portfolio Management (PPM), het invoeren van een centraal PMO, het trainen van medewerkers in een nieuwe werkwijze en het opstarten van projecten en programma’s. Hiervoor hebben we een breed scala aan tools, templates en technieken tot onze beschikking.

BEGELEIDEN EN STUREN
Implementatietrajecten zijn pas echt succesvol als de organisatie de nieuwe werkwijze en instrumentarium in de praktijk kan toepassen. Onze trainers helpen alle betrokken managers, teams en medewerkers, om de nieuwe manier van werken eigen te maken. Tegelijkertijd ontzorgen we de organisatie, door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. WIN houdt uw PMO en projectorganisatie op koers en zorgt voor structuur, inzicht, overzicht en grip. Van begin tot einde.

Elke organisatie heeft te maken met andere uitdagingen, maar het doel is altijd hetzelfde: de volwassenheid over de volle breedte van de projectorganisatie vergroten. Dat bereiken we samen.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
Het zijn onze ambitieuze en gedreven consultants, die écht het verschil maken bij onze opdrachtgevers. Wat ons drijft, verbindt én onderscheidt:

✓ Resultaatgerichte aanpak
✓ Passie voor het vak
✓ Snel inzicht in kansen en knelpunten
✓ Sparringpartner, adviseur én uitvoerder
✓ Quick-wins om draagvlak te creëren
✓ Volwassenheid van de projectorganisatie vergroten

WIN PROFESSIONALISEERT DE PROJECTORGANISATIE VAN BBIO

Onze mensen maken het verschil!


Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...

Vacatures

Adviseur/ manager projectbeheersing

Uitdagende opdrachten binnen infrastructurele of ruimtelijke omgeving!

Vacature WIN Talent Program

Meld je aan voor het WIN Talent Program!

PMO Professional

Ben jij een ervaren PMO Professional?

Agile PMO

Lees meer...