Any de Veth

Any de Veth

Waarom ben je bij WIN komen werken? Er was direct een klik tijdens de kennismakingsgesprekken tussen mij en WINners. Er heerst een hele vertrouwelijke en warme sfeer bij WIN en dat spreekt mij erg aan. Wat was je vorige baan? Projectsecretaris bij het UMC Utrecht op...

Alliander

“Onze uitdaging was dat binnen de veranderde organisatie het PMO een duidelijke positie inneemt. WIN heeft als interim PMO Lead de huidige situatie in kaart gebracht, de verbeterpunten geanalyseerd en op basis daarvan een visie ontwikkeld en een plan van...
Jens den Akker – Urenco

Jens den Akker – Urenco

“Wij hebben WIN ingeschakeld om de volwassenheid van onze projectorganisatie te vergroten. WIN heeft middels de Quick Insight het verbeterpotentieel van ons PMO helder inzichtelijk gemaakt. Met de verkregen inzichten heeft WIN ons, door de inzet van hun professionals,...