“Onze uitdaging was dat binnen de veranderde organisatie het PMO een duidelijke positie inneemt. WIN heeft als interim PMO Lead de huidige situatie in kaart gebracht, de verbeterpunten geanalyseerd en op basis daarvan een visie ontwikkeld en een plan van aanpak.”