Samenwerking RUD Utrecht & WIN

Samenwerking RUD Utrecht & WIN

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) & WIN

Linde Trynes

Anders werken onder de Omgevingswet met behulp van Agile methoden

Oktober 2020 is WIN gestart met het MT van het RUD kennis te laten maken met de basisprincipes van Agile Scrum, hierbij was het thema: “Kennismaking/introductie met Agile Scrum en wat dit betekent voor het MT”.

RUD Programma manager Omgevingswet Natasja Spruijt en Initiatiefnemer “Anders Werken” Vanessa de Kruijf, vertellen;

[Natasja] De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is een grote verandering voor de RUD Utrecht. Er wordt van ons, als uitvoeringsdienst, verwacht dat we integraler gaan werken en sneller in staat zijn om processen, zoals het verlenen van een vergunning of het afgeven van een advies, te doorlopen. In onze zoektocht hoe we de andere manier van werken willen vormgeven, zijn we de Agile Scrum methodiek tegengekomen. Door middel van een aantal pilots willen we bekijken welke onderdelen van deze methodiek bij onze organisatie passen en kunnen bijdragen aan een andere manier van werken. Een van de pilotprojecten is om te komen tot een advies aan het MT over het aanschaffen van een drone. We doen dat samen met de Agile consultants van WIN.

“Naast dat het zeer leerzaam was, is het ook met veel enthousiasme en plezier ontvangen!”

[Vanessa] We zijn goed van start gegaan door betrokken medewerkers een “Agile bootcamp” aan te bieden waarin ze kennismaken met de ins & outs van Scrum. Welke events en rollen kent scrum en hoe werk je in sprints. Tijdens deze online Agile workshop hebben de medewerkers voor het eerst ervaren hoe het is om te werken volgens Scrum. Deze vorm van simulatie was naast zeer leerzaam was ook leuk. En is dan ook met veel enthousiasme en plezier ontvangen.

De opgedane kennis kon gelijk worden toegepast in de twee pilot projecten; “Drones” en “Processen onder de Omgevingswet”.

Hoe gaat het nu?

“We zijn inmiddels van start gegaan met twee pilots. In een aantal online sessies hebben we de nieuwe werkwijze toegepast. Met de nieuw gevormde teams zijn we eerst gaan opschrijven wat we allemaal moeten doen. Daarna zijn de teams gestart met het zogenaamde refinen. De nieuwe teams hebben aangeven hoe we alles op de werklijst (backlog) moesten gaan benoemen en gaan aanpakken.

“Hierdoor kon het werk gewoon doorgaan en hoeven we niet op elkaar te wachten.”

Hierbij wordt door WIN continue gecoached om alle taken (user stories) zo klein mogelijk te maken. Een kleine “oplevering” die precies voldoet aan wat we voor ogen hebben, levert meer op dan een grote oplevering die niet aan de eisen voldoet.

Iedere “stand-up” bespreken we de voortgang en de afhankelijkheden (impediments).

Door de impediments, tijdens de Daily Scrum, met elkaar te delen zijn we in staat samen afhankelijkheden uit de weg ruimen als team. Hierdoor kan het werk gewoon doorgaan en hoeven we niet op elkaar te wachten.

Door dit stapsgewijs op te pakken en Agile Scrum in te richten verbeteren we onze samenwerking. Er wordt veel afgestemd, snel geschakeld waarbij we elkaar ook van feedback voorzien in retro-en reviewsessies..

Deze iteratieve manier van werken was zeker even wennen maar langzaam komt er een cadans in. We weten wat we moeten doen om de processen van de Omgevingswet goed door te kunnen voeren en wat de aanpak gaat worden voor het aanschaffen van de Drones. De teams bepalen zelf hoe we het gaan doen.

In Click Up (https://clickup.com) hebben we onze backlog paraat. Iedereen kan zo pro-actief taken op zich nemen en het management kan de teams via Click Up volgen.

De volgende stap is niet alleen om de agile events goed uit te voeren maar ook om de meer agile rollen van de teamleden in te regelen. We pakken dit stap voor stap op.”

Linde Trynes, agile coach bij WIN

Remko Pieterse, scrum master bij WIN

True Agility Program, powered by Agilewerk

In december 2020 heeft WIN, in samenwerking met Agilewerk, het True Agility Program gelanceerd. Remko Pieterse en 4 andere WIN collega’s zijn in de eerste Wave ingestapt. TAP biedt onze consultants de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot Agile specialist met een change mindset, die zij bij onze klanten van binnenuit weet uit te dragen. Tijdens het TAP-programma werk je in een multi-disciplinair team samen aan een klantcase. Zij komen hiervoor om de week op vrijdag bij elkaar, de rest van de week werken zij bij onze klanten.

Het TAP programma is ook beschikbaar voor klanten van WIN; de wereldverbeteraars binnen jouw organisatie die met ondersteuning van dit programma meters kunnen maken binnen jouw organisatie als het gaat om slimmer en leuker werken.

Meer informatie over het True Agility Program

Wil je dit blog met jouw netwerk delen? Graag zelfs! Kies je kanaal hieronder.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...