WENDBARE ORGANISATIES HEBBEN DE TOEKOMST

Wendbaar zijn is steeds belangrijker voor organisaties. Om de wendbaarheid te vergroten maken organisaties de transitie naar Agile werken. Bij de implementatie en opschaling van Agile principes komen cruciale vragen naar boven. Vragen als: Hoe richt ik Agile Portfolio Management in? Wat wordt de rol van PMO? Hoe kom ik aan goede voortgangsinformatie? Creëren we wel de meest optimale mix aan waarde? De oplossing hiervoor: Agile Officer.

Agile

EXPERT IN AGILE PMO

WIN helpt organisaties wendbaar te worden en te blijven. Daarbij is de rol van Agile Officer vooral gericht op het inzichtelijk maken van veranderingen en het bieden van sturingsinformatie. De Agile Officer staat in het midden van de verandering en stelt de organisatie in staat om de transitie naar Agile werken zo efficiënt mogelijk te maken.

ROLLEN IN EEN AGILE OMGEVING

Onze Agile professionals kunnen op verschillende niveaus worden ingezet. Zij ondersteunen projectorganisaties bij Agile Portfolio Management, PI Planningen op Value Stream niveau, inrichten van Agile tooling en over de scrumteams heen als Agile facilitator.

VAN PMO’ER NAAR AGILE OFFICER

PMO’ers zijn uitstekend toegerust om de rol van Agile Officer op zich te nemen. Zij zijn van oudsher gewend om stuurinformatie te genereren en te analyseren. Informatie die ook in een Agile omgeving van groot belang blijft. Wij geloven in Agile, maar wél met een koers.

OPLEIDING TOT AGILE OFFICER

Veel organisaties zullen nog lang een hybride vorm van waterval en Agile naast elkaar kennen. In een dergelijke situatie is het ideaal als medewerkers zowel de rol van PMO’er als Agile Officer op zich kunnen nemen en hiertussen moeiteloos kunnen schakelen. WIN kan uw huidige PMO medewerkers opleiden tot Agile Officers. Dat maakt hun eigen inzetbaarheid toekomstbestendig. En daarmee ook uw organisatie.

Referenties

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...

Vacatures

Project Management Ondersteuner

Solliciteer direct!

PMO Professional

Ben jij een ervaren PMO Professional?

Agile Officer

Lees meer...

Gezocht! Blogger/student online marketing

Leerzame stage!