HET PMO GEEFT GRIP OP VERANDERING

Organisaties veranderen voortdurend. Denk aan groei of bezuiniging, nieuwe samenwerkingen, wet- en regelgeving of reorganisaties. Ook de introductie van nieuwe producten, technologieën, systemen, werkwijzen of processen zorgt voor verandering. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen om een flexibele aanpak. We willen niet alleen meer grip op organisatieveranderingen krijgen, maar deze ook sneller en beter doorvoeren. Dáár zorgt het PMO voor.

PMO

Organisaties moeten wendbaar zijn en investeren flink in projecten, programma’s en portfolio’s. Daarmee groeit ook de behoefte aan betrouwbare (sturings)informatie, om onzekerheid te beheersen. Zeker wanneer deze veranderinitiatieven steeds omvangrijker, complexer en kostbaarder worden. Veel organisaties worstelen dan ook met de vraag hoe ze grip op complexe projecten krijgen en grip kunnen houden. Het antwoord hierop is: met een goed ingericht Project Management Office (PMO).

ALLE STURINGSINFORMATIE OP ÉÉN CENTRALE PLEK

Het PMO is een onmisbare schakel in het succes van complexe projecten en programma’s. Om optimaal te sturen en grip te krijgen is inzicht nodig. Daar zorgt het PMO voor. Een belangrijke taak van een PMO is om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Dat maakt het de plek voor inzicht én overzicht. Met de juiste knowhow, tooling, templates en technieken, houdt het PMO de projectorganisatie op koers. Zodat de organisatie de meest complexe projecten en programma’s gestructureerd kan sturen, ondersteunen en beheersen.

WIN HOUDT PROJECT- ORGANISATIES OP KOERS

WIN helpt projectorganisaties grip te krijgen, om projecten efficiënt en effectief op te leveren. Met onze kennis en ervaring in de volle breedte van het PMO vak, zien we snel waar knelpunten en kansen liggen. Deze koppelen we aan concrete oplossingen, om de projectorganisatie te professionaliseren. Of het nu gaat om het opzetten en inrichten van een centraal PMO, sturen op portfolio-niveau, het ondersteunen van een projectmanager, het trainen van een projectteam, of het optimaliseren van bestaande PMO processen: WIN kan aan iedere vraag invulling geven.

PMO PROFESSIONALS

WIN zet de juiste mensen op de juiste plek. Zij vormen het rustpunt binnen de hectiek van projecten en bieden inzicht en overzicht. Binnen alle mogelijke PMO rollen zijn onze professionals gedreven om focus, efficiency en blijvende grip te creëren. Vanuit deze drive dragen ze bij aan de strategische, tactische en operationele sturing van de projectorganisatie. Onze professionals inspireren elkaar om blijvend te excelleren, op alle niveaus. Dát is het gedeelde DNA van onze projectorganisatie-experts.

PROJECTEN

Onze PMO professional is het centrum van informatie. Alles is goed georganiseerd. De rapportages en documenten staan gereed, er is eenduidig inzicht in governance- en compliance-niveau, alle teamleden weten wat er van hen wordt verwacht en nieuwe medewerkers weten snel hun weg te vinden. Welke PMO rol WIN ook op project-niveau invult: alles wordt in het werk gesteld om maximale grip op complexe projecten te krijgen én te houden.

PROGRAMMA’S

Niet alleen projecten, maar ook programma’s worden steeds groter en complexer. Het is dan ook taak om de planning, voortgang, onderlinge afhankelijkheden, risico’s en issues bij te houden en goede rapportages te maken. De PMO professionals van WIN begeleiden de programmaorganisatie en haar stakeholders hierin. Zij houden inzicht, overzicht en grip.

PORTFOLIO’S

Op portfolio-niveau heeft onze PMO professional de centrale regie over het geheel van projecten en programma’s. In de rol van Portfolio Manager zorgt WIN voor een afgewogen mix aan projecten en zet die uit in tijd, op basis van risico’s, opbrengsten en beschikbare middelen. Het behalen van de strategische organisatiedoelen, daar sturen we gericht op. De methoden en technieken die hierbij worden ingezet zijn: benefit management, roadmaps en stakeholdermanagement.

Referenties

NS

WIN geeft ons structuur gebracht, rapportages ingericht en onze processen gedocumenteerd, met als resultaat efficiëntere samenwerking.

Wehkamp

Meer volwassenheid gebracht in de projectorganisatie d.m.v. inrichten van een PMO

Alliander

Integrale project- en portfolio rapportage ingericht om besluitvorming mogelijk te maken.

Vacatures

Projectbeheerser (vast) en Projectondersteuner (a.i.)

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een ervaren projectbeheerser (vast). Ben jij een ervaren projectbeheerser en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder. Daarnaast zoeken we voor korte termijn een projectondersteuner (a.i.) die onze opdrachtgever kan ontzorgen totdat de rol van Projectbeheerser is ingevuld.

Scrum Master

Lees meer...

Adviseur/ manager projectbeheersing

Uitdagende opdrachten binnen infrastructurele of ruimtelijke omgeving!

Vacature WIN Talent Program

Meld je aan voor het WIN Talent Program!

Wouter Senden

PMO Professional

Hoe volwassen is jouw PMO? Onze ‘Online Quick Insight’ geeft hierop antwoord én inzicht in kansen om te groeien.

Vraag nu een gratis proefversie aan: