BEHEERSING IS DE WEG NAAR SUCCES

Projectorganisaties streven ernaar om projecten volgens afgesproken kwaliteit, op tijd en binnen budget op te leveren. Het projectteam moet volledig kunnen vertrouwen op de juistheid van de sturingsinformatie, zodat het team ook tijdig het project kan bijsturen. Dit vraagt om een continue bewaking en beheersing van tijd, geld, kwaliteit en informatie. Dát doen onze projectbeheersers.

Projectbeheersing

WIN is expert in projectbeheersing. In onze rol van projectbeheerser zijn wij de spil binnen complexe, infrastructurele en ruimtelijke projecten. Een optimale beheersing van de voortgang, risico’s, kwaliteit en financiën staat centraal. Vanuit deze integrale aanpak dragen we bij aan het succes van het project of programma.

RISICO-GESTUURDE BEHEERSING

Alle beheersfactoren moeten met elkaar in verbinding staan. En de juiste sturingsinformatie moet op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar zijn. Om dit te kunnen realiseren is specifieke expertise nodig. WIN heeft de expertise in huis. Gezamenlijk zorgen we voor een risico-gestuurde beheersing van het project. Dat leidt tot een gestructureerd projectverloop, continu inzicht in de projectstatus en beheerste besluitvorming.

WIN zet de juiste projectbeheerser op het juiste project, geeft invulling aan verschillende rollen, implementeert beheersprocessen en zorgt voor de inbedding van projectbeheersing in de organisatie.

PROJECTBEHEERSING BINNEN IPM

Grote infrastructurele en ruimtelijke projecten werken volgens het Integraal Projectmanagement model (IPM). WIN ondersteunt het integrale projectteam bij de beheersing van voortgang, financiën, risico’s en issues.

Binnen IPM teams zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, met tegengestelde belangen en eigen risico’s en knelpunten. Onze projectbeheerser maakt deze expliciet. Juist deze risico-gestuurde beheersing van het project zorgt ervoor dat het IPM team zorgvuldig afgewogen beslissingen kan nemen.

ULTIMATE PROJECT CONTROL

De projectbeheersers van WIN zijn experts in het bewaken van alle beheersaspecten. Onze professionals zijn inzetbaar binnen verschillende werkgebieden en in verschillende rollen. Zij houden de projectorganisatie op koers, zorgen voor sturing van het project en dragen bij aan het projectsucces.

Referenties

Rijkswaterstaat

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coördinerend opdrachtnemer.

Waterschap Hollandse Delta

Vervullen van de Manager Projectbeheersingsrol: dijkversterkingsprojecten beheersen op voortgang, financiën, risico’s en issues.

Lelystad Airport

Het inrichten van het projectmanagement office en de projectbeheersing voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de kaders van Schiphol Group.

Vacatures

Project Management Ondersteuner

Solliciteer direct!

PMO Professional

Ben jij een ervaren PMO Professional?

Agile Officer

Lees meer...

Gezocht! Blogger/student online marketing

Leerzame stage!