BEHEERSING IS DE WEG NAAR SUCCES

Projectorganisaties streven ernaar om projecten volgens afgesproken kwaliteit, op tijd en binnen budget op te leveren. Het projectteam moet volledig kunnen vertrouwen op de juistheid van de sturingsinformatie, zodat het team ook tijdig het project kan bijsturen. Dit vraagt om een continue bewaking en beheersing van tijd, geld, kwaliteit en informatie. Dát doen onze projectbeheersers.

Projectbeheersing

PROJECTBEHEERSING

WIN is expert in projectbeheersing. In onze rol van projectbeheerser zijn wij de spil binnen complexe, infrastructurele en ruimtelijke projecten. Een optimale beheersing van de voortgang, risico’s, kwaliteit en financiën staat centraal. Vanuit deze integrale aanpak dragen we bij aan het succes van het project of programma.

RISICO-GESTUURDE BEHEERSING

Alle beheersfactoren moeten met elkaar in verbinding staan. En de juiste sturingsinformatie moet op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar zijn. Om dit te kunnen realiseren is specifieke expertise nodig. WIN heeft de expertise in huis. Gezamenlijk zorgen we voor een risico-gestuurde beheersing van het project. Dat leidt tot een gestructureerd projectverloop, continu inzicht in de projectstatus en beheerste besluitvorming.

WIN zet de juiste projectbeheerser op het juiste project, geeft invulling aan verschillende rollen, implementeert beheersprocessen en zorgt voor de inbedding van projectbeheersing in de organisatie.

PROJECTBEHEERSING BINNEN IPM

Grote infrastructurele en ruimtelijke projecten werken volgens het Integraal Projectmanagement model (IPM). WIN ondersteunt het integrale projectteam bij de beheersing van voortgang, financiën, risico’s en issues.

Binnen IPM teams zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, met tegengestelde belangen en eigen risico’s en knelpunten. Onze projectbeheerser maakt deze expliciet. Juist deze risico-gestuurde beheersing van het project zorgt ervoor dat het IPM team zorgvuldig afgewogen beslissingen kan nemen.

ULTIMATE PROJECT CONTROL

De projectbeheersers van WIN zijn experts in het bewaken van alle beheersaspecten. Onze professionals zijn inzetbaar binnen verschillende werkgebieden en in verschillende rollen. Zij houden de projectorganisatie op koers, zorgen voor sturing van het project en dragen zo bij aan het projectsucces.

WAAROM KIEZEN VOOR WIN?

Waarom is de rol van projectbeheerser zó belangrijk? En wat zijn nou juist de redenen om voor WIN te kiezen? 

In de video hieronder geven we antwoord op deze vragen.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

De Sleutels, HH Rijnland & BN PARKING

Projectbeheersing is onmisbaar in een projectorganisatie. De kans op projectsucces wordt hiermee vergroot. Projectbeheersing omvat verschillende aspecten, bijvoorbeeld: financiën, risicomanagement en changemanagement. Afhankelijk van de projectomgeving wordt aan de aspecten een zwaarte toegekend. Organisaties geven zo een eigen invulling aan projectbeheersing. 

In dit artikel wordt een kijkje genomen in de projectbeheersingskeuken van drie verschillende organisaties: Woningcorporatie de Sleutels, Hoogheemraadschap van Rijnland en Ballast Nedam Parking. Wat is kenmerkend is voor de omgeving waarin zij opereren en wat voor invloed heeft dit op de projectbeheersing?

LELYSTAD AIRPORT

In 2020 wordt in Lelystad het nieuwe vakantievliegveld van Nederland geopend. Om die nieuwe luchthaven te realiseren is het project ‘Ontwikkeling Lelystad Airport’ in het leven geroepen. Een unicum. Het bouwen van een vliegveld is iets dat maar eens in de 50 tot 100 jaar gebeurt. WIN is hier als trotse partner bij betrokken. Wij zijn verantwoordelijk voor de beheersing van projecten. 

Wat is het doel van het project? Hoe wordt de nieuwe luchthaven gerealiseerd en hoe is de projectorganisatie ingericht? Welke rollen worden daarin onderkend en waar ligt ieders taak, verantwoordelijkheid en kerncompetentie? En wat is de rol van WIN bij de projectbeheersing op Lelystad Airport? Dit artikel geeft een kijkje achter de schermen!

WIJ ZOEKEN AMBITIEUZE PROJECTBEHEERSERS!

Bij WIN zijn we altijd op zoek naar talent. Gedreven en ambitieuze projectbeheersers, die ons team komen versterken. Word jij straks onze nieuwe collega, die oog houdt op planning, geld, kwaliteit, scope en risico’s?

OPLEIDING INTEGRALE PROJECTBEHEERSING

Ben jij een adviseur projectbeheersing, risicomanager, of planner en wil je je breder ontwikkelen in projectbeheersing? Of ben je net gestart als Manager Projectbeheersing en wil je graag groeien in jouw IPM rol? Volg dan onze training ‘Integrale Projectbeheersing’!

Maak vandaag nog kennis met onze projectbeheersers!


Referenties

Rijkswaterstaat

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coördinerend opdrachtnemer.

Waterschap Hollandse Delta

Vervullen van de Manager Projectbeheersingsrol: dijkversterkingsprojecten beheersen op voortgang, financiën, risico’s en issues.

Lelystad Airport

Het inrichten van het projectmanagement office en de projectbeheersing voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de kaders van Schiphol Group.

Vacatures

Senior adviseur projectbeheersing

Uitdagende opdrachten binnen infrastructurele of ruimtelijke omgeving!

Vacature WIN Talent Program

Meld je aan voor het WIN Talent Program!

PMO Professional

Ben jij een ervaren PMO Professional?

Agile PMO

Lees meer...