RIJKSWATERSTAAT

 

incompany training win academy voordelen

Vraagstuk

Grip op de programmaorganisatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

WIN heeft programmabeheersing toegepast om overzicht en inzicht te behouden binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coördinerend opdrachtnemer. In het programma werd een omslag naar Agile programmamanagement gemaakt. Om stuur te houden op de meerjarige kosten en de voorspelbaarheid van een programmaorganisatie met verschillende ontwikkelpartners en verantwoordingslijnen te vergroten werd de beheersing in lijn met het Agile ritme ingericht.

resultaat

Grip op de programmaorganisatie

De aanpak van WIN resulteerde in een gedragen raming en overzicht op verschillende abstractieniveaus als input voor rapportages en besluitvorming. Tevens boden de ingerichte processen stuurinformatie en inzicht in onzekerheden.

Wil jij dit ook?

Neem contact met ons op en we kijken samen hoe jij weer grip krijgt in jouw bedrijf.

contact academy