Privacybeleid

Privacyverklaring
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij WIN B.V. en waarom we deze gegevens verzamelen.

WIN B.V. respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
WIN B.V. handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van WIN B.V. te gebruiken, dan wel door de websites van WIN B.V. te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening,
waaronder bemiddeling, werving en selectie, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, Management Drives sessies hierna: de dienstverlening) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WIN B.V. of die van een derde partij.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
WIN B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WIN B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WIN B.V. verstrekt. WIN B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw IP-adres
– CV
– Pasfoto, indien u deze op het cv publiceert
– Nationaliteit
– Informatie over Opleidingen
– Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
– Bankrekeningnummer;
– Privacy gevoelige informatie met betrekking tot individu of uw werkgever
Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door u.

WAAROM WIN B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
WIN B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan WIN B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, werving en selectie opdrachten, doorgaans bestaande uit project gerelateerde dienstverlening.

Wij leggen gegevens vast om:
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
• De elektronische versie van de WIN B.V. nieuwsbrief te sturen; Betalingen te verwerken;
• Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers; Scans uit te voeren met betrekking tot uw organisatie;
• Management Drives sessies uit te voeren binnen uw organisatie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

HOE LANG WIN B.V. GEGEVENS BEWAART
WIN B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
WIN B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover
het wettelijk is toegestaan dit te doen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van WIN B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WIN B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA v3 van Google. Dit is een onzichtbaar spamfilter. Om te bepalen of de bezoeker een robot is of niet, worden er tracking cookies geplaatst. Google’s privacybeleid en servicevoorwaarden zijn hierbij van toepassing.

GOOGLE ANALYTICS
WIN B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WIN B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WIN B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
WIN B.V. heeft hier geen invloed op.
WIN B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via WIN B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijzijnwin.nl. WIN B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
WIN B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WIN B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. WIN B.V. is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
WIN B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website WIN B.V.. Evenmin is WIN B.V. verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website WIN B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WIN B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WIN B.V. op via info@wijzijnwin.nl. www.wijzijnwin.nl een website van WIN B.V.

WIN B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30244320
Telefoon: 030-7115566
E-mailadres: info@wijzijnwin.nl