Altijd op zoek  naar het optimale resultaat voor het project en omgeving

Graag neem ik jullie mee in mijn dagelijkse werk als adviseur omgevingsmanagement bij het project SpoorOmgeving Geldermalsen, waarvan ik vanaf de gunning bij betrokken ben.

Altijd op zoek  naar het optimale resultaat voor het project en omgeving

Altijd op zoek  naar het optimale resultaat voor het project en omgeving

Maud Kloprogge

Als adviseur omgevingsmanagement ben ik al vanaf gunning bij het project SpoorOmgeving Geldermalsen betrokken, een groot infrastructureel project waar de civiele bouw en railbouw samenkomen. Het project heeft als doel om voor eind 2021 een derde spoorbaan aan te leggen bij Geldermalsen, waardoor de belangrijkste noord-zuid spoorlijn vrij komt te liggen van de Merwedelingelijn en er zo meer treinen over het spoornet kunnen rijden. Deze spooraanpassing zorgt ook voor de herinrichting van het station Geldermalsen, de verbreding van de Lingebrug en de bouw van drie onderdoorgangen in het dorp Tricht. Ook realiseren wij geluidsschermen en een trillingsreducerende ondergrondse constructie rondom het spoor.

Over mijn rol

Als adviseur omgevingsmanagement ben ik met name bezig om de communicatie van en naar de omgeving te managen. Denk hierbij aan het managen van verwachtingen bij de gemeente, bewoners, bedrijven en andere betrokkenen.

Binnen omgevingsmanagement heb je te maken met werkzaamheden die vooraf en tijdens de uitvoering geregeld moeten zijn, zoals monitoring, ecologie, archeologie en verkeersmanagement. Het is een veelzijdige klus, waarbij je het project, de afhankelijkheden en verschillende belangen goed moet kunnen begrijpen en goed op de hoogte moet zijn van de planning. Als WINner voel ik me vrijer om onafhankelijk advies te geven, kritisch te zijn op bestaande processen en ben ik altijd bezig met het optimale resultaat voor het project en omgeving.

Heb je vragen over mijn rol of wil je eens met mij sparren? Ik ben te bereiken via bovenstaande gegevens.

Foto gemaakt door Ab Donker Fotografie.

Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...