Programmabeheersing in beweging

Voor de Provincie Noord-Brabant werk ik voor het programma SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. We verbeteren de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. Samen realiseren we het slimste mobiliteitssysteem van Nederland. Dit doen we in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen.

Het programma omvat verschillende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Deze liggen op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant. Daarnaast werken we in de deelopgave Smart Mobility aan slimme mobiliteitsoplossingen. Alle opgaven zijn erop gericht om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

De opdracht

Binnen het programma houd ik me als programmabeheerser zowel bezig met de inrichting als met de operatie van programmabeheersing. Een belangrijk onderdeel van programmabeheersing is het aanbrengen van ritme in het programma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een rapportage cyclus met voortgangsgesprekken, of het agenderen van kansen en risicomanagement op programmaniveau. Zo brengen we sturings- en verantwoordingsinformatie op het juiste moment op de juiste plek.

Continu in beweging

Het programma is continu in beweging. Zo kan de scope bijvoorbeeld veranderen door het aangaan van slimme samenwerkingen die bijdragen aan de programmadoelstellingen. Het is de uitdaging deze bewegingen in het programmaritme te krijgen en de samenhang waar nodig te borgen. Een voorbeeld van zo’n beweging was de ontwikkeling van het uitvoeringsplan Smart Mobility Zuid-Nederland binnen de nieuwe aanpak van de deelopgave Smart Mobility zoals we hieronder kunnen lezen.

Dynamiek

Elke fase in het programma kent een eigen dynamiek. Zo zagen we in 2019 de filedruk versneld stijgen en de uitvoering van de infraopgaven door de stikstofproblematiek vertragen. Een knelpunt wordt dus groter terwijl een oplossing nog wat langer op zich laat wachten. Binnen ons programma is het echter infrastructuur waar het moet en Smart Mobility waar het kan. Daarnaast is het programma adaptief opgezet waardoor er expliciet aandacht is om mee te bewegen op nieuwe relevante ontwikkelingen. De geschetste problematiek werd zo een driver om versneld in te zetten op Smart Mobility. Hiervoor werden nieuwe partners aangehaakt waarmee we krachten bundelden. We stelden een uitvoeringsplan op voor 4 jaar met de ambitie de slimste regio met het slimste mobiliteitssysteem te zijn. Van tevoren tekenden we de besluitvormingsroute uit. Op deze route werkten we al divergerend en convergerend vanuit verschillende thema’s het plan uit en bedachten we een opzet om gebiedsgericht te werken. Concreet zetten we bijvoorbeeld in op slimme verkeerslichten, structurele gedragsverandering, MaaS dienstverlening, slimme logistiek en nog veel meer. Al met al leidde dit proces tot een plan met uitvoeringskracht, innovatie én samenwerking.

Ritme brengen

Vanuit programmabeheersing gezien was het van belang om de financiële stromen en de al bestaande afspraken uit bijvoorbeeld het BO Mirt op de juiste wijze in het plan te laten landen en daarbij aansluiting te vinden met de plannen en beoogde resultaten van de afzonderlijke thema’s. Toen het plan bestuurlijk was vastgesteld werd het zaak om de nieuwe projecten en organisatie in het al eerdergenoemde programmaritme mee te laten lopen en de informatiestromen te stroomlijnen. Ritme brengen in beweging zodat we de voortgang en ontwikkelingen binnen het programma in beeld houden en zo kunnen sturen op de verbetering van de bereikbaarheid en de stimulering van innovaties.

Benieuwd naar wat er nog meer komt kijken bij de programmabeheersing van zo’n groot programma als SmartwayZ.NL? Neem dan contact met me op. En neem gerust eens een kijkje op de site van SmartwayZ.NL om te zien waar binnen het programma concreet aan wordt gewerkt.

Richard Wezelenburg

Recente berichten

De waarde van balans

Echte waarde creëren, hoe doe je dat eigenlijk? Dat is de vraag waar we ons tijdens de afgelopen sessie van het True Agility Programma (TAP) over bogen. Om de vrijdag komen we samen en gaan we op zoek naar de verdieping in ons werkveld. Het TAP gaat terug naar de...

Lees meer

Meer informatie?

Wil jij meer weten over dit onderwerp of heb je nog vragen? Neem contact op voor meer informatie.