Schiphol Group

Uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement

incompany training win academy voordelen

Uitdaging

De scope van het project helder en beheersbaar maken.

Voor Schiphol Group uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement voor verschillende projecten, o.a.: het vervangen van de luchtbehandelingskasten, een bagagekelder project en het opzetten en inrichten van dit proces binnen het programma brandveiligheid.

Uitdaging voor de projectmanager is om binnen het gestelde budget en tijd de business case te behalen en i.s.m. de CIC-manager de issues en changes te beheersen middels het volgen van het juiste proces hieromtrent om zo de projecten binnen de zeer complexe omgeving waarin deze projecten plaatsvinden af te ronden. Tenslotte dient de operatie 24 uur per dag door te draaien en moeten de projecten veilig uitgevoerd worden met zo min mogelijk hinder voor de passagiers.

Resultaat

De scope van het project helder en beheersbaar maken.

Een overzichtelijk geheel van alle lopende issues en changes, de status en de financiële impact ervan per project. Tevens de borging van de juiste management producten.

Wil jij dit ook?

Neem contact met ons op en we kijken samen hoe jij weer grip krijgt in jouw bedrijf.

contact academy