WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

 

incompany training win academy voordelen

Vraagstuk

Grip op een complexe projectomgeving

Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Om dit te realiseren, houdt het Waterschap zich onder andere bezig met dijkversterkingsprojecten.

WIN heeft met de invulling van de rollen Manager Projectbeheersing en Adviseur Projectbeheersing meerdere dijkversterkingen beheerst op de voortgang, financiën, risico’s en issues. De integraliteit werd binnen de projecten bewaakt door verschillende belangen, risico’s en knelpunten expliciet in kaart te brengen ten behoeve van de besluitvorming.

resultaat

Grip op een complexe projectomgeving

Door de inzet van WIN kreeg Waterschap Hollandse Delta grip op een complexe projectomgeving in het belang van de dijkversterkingsprojecten.

Wil jij dit ook?

Neem contact met ons op en we kijken samen hoe jij weer grip krijgt in jouw bedrijf.

contact academy