Welkom bij de online Agile wegwijzer van WIN. Dit is een verkorte versie van een van de vragenlijsten die WIN gebruikt om te meten waar een organisatie staat in hun Agile way of working. Kom je nog niet helemaal uit de vragenlijst en zou je ons wat vragen willen stellen? Aan het einde van de vragenlijst kan je je nummer achterlaten, dan belt een van onze consultants je terug!

Veel plezier met het invullen!