De organisaties van morgen

pmo projectbeheersing agile consultancy

“Wij zijn WIN. Wij bouwen aan de organisaties van morgen door samen te groeien.”


Met deze krachtige woorden
eindigt ons cultuurmanifest. Maar wat betekent het eigenlijk om een organisatie van morgen te zijn? Voor WIN gaat het verder dan simpelweg ons werk uitvoeren; het gaat erom ons werk te doen vanuit een diepe betrokkenheid bij de wereld om ons heen.  

De organisaties van morgen: een betere toekomst realiseren
Voor ons is het belangrijk dat de organisaties waarmee we samenwerken de ambitie hebben om bij te dragen aan een betere toekomst. Dit gaat niet alleen om het streven naar duurzaamheid, maar ook om op andere manieren een positieve impact te hebben. Het draait om een duidelijke wil om te groeien naar een organisatie van morgen. 

Onze eigen ambitie vanuit WIN gaat verder dan het blussen van brandjes. In plaats daarvan willen we onze kennis en expertise inzetten om samen met onze partners en klanten continu te verbeteren en zo naar de toekomst te bewegen. Net zoals onze opdrachtgevers moeten wij als WIN zelf ook klaar staan voor de toekomst. Om dit te bereiken, moeten we zelf ook een organisatie van morgen worden.  

Maar wat is een organisatie van morgen? Het Cultuurteam van WIN startte een initiatief om dit te verkennen. Door middel van uitgebreid onderzoek en spiegelsessies met het gehele team, zijn drie essentiële pijlers geïdentificeerd die voor WIN de betekenis van een organisatie van morgen bepalen: 

  • maatschappelijke bijdrage; 
  • sociale rechtvaardigheid; 
  • transparante & toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Deze pijlers zijn verre van abstracte begrippen; integendeel, ze dienen als kompas voor onze dagelijkse beslissingen en acties. Onze mijlpalen, zoals een B-corp certificering, zijn geen eindpunten, maar slechts stappen op onze reis naar de maatschappelijke bijdrage, rechtvaardigheid en transparantie. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? 

 

Een maatschappelijke bijdrage: het hart van onze missie 
WIN streeft ernaar met klanten te werken die actief bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Of het nu gaat om duurzame energie, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn, of circulaire economie; we geloven dat organisaties en dus ook onze klanten een rol moeten spelen in het aangaan van de grootste uitdagingen van onze tijd. Zo dragen we bij aan verschillende projecten met maatschappelijke impact. We maken bijvoorbeeld het energienet gereed voor de toekomst, werken in projecten aan duurzame mobiliteit en zijn betrokken in projecten waarin emissieloos wordt gebouwd.  

 

Sociale rechtvaardigheid in praktijk: gelijkheid, diversiteit en ontwikkeling
Bij WIN is sociale rechtvaardigheid geen abstract concept. Het betekent gelijke kansen en behandeling voor iedereen, ongeacht achtergrond. Daarnaast wordt er expliciet geïnvesteerd in ontwikkeling en zo een omgeving voor persoonlijke groei gecreëerd, zowel bij WIN als bij onze klanten. WINners worden ondersteunt in hun ontwikkeling door coaching, er worden maandelijks kennissessies georganiseerd en er is een ruim opleidingsbudget beschikbaar. En misschien nog belangrijker: er is veel kennis en ervaring in huis. WINners weten elkaar te vinden om te sparren en om kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Onze talentstrategie is gebaseerd op het principe dat talent onze meest waardevolle bron is. Ons doel is niet alleen om de juiste mensen aan te trekken, maar ook om ze te ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

Verder gaat het ook over de empowerment van medewerkers wat betekent dat zij de autoriteit, middelen en steun krijgen die zij nodig hebben om hun werk in eigen hand te nemen en beslissingen te nemen die de organisatie positief beïnvloeden. 

 

Transparantie en toekomstbestendige bedrijfsvoering:
Een organisatie van morgen heeft een transparante en heldere bedrijfscultuur. Voor WIN betekent dit niet alleen een duidelijk doel, missie en visie, maar ook open communicatie op alle niveaus.  

Open communicatie speelt een even belangrijke rol, waarbij een cultuur van transparantie wordt bevorderd. Hierbij voelen werknemers zich vrij om hun ideeën en zorgen te delen. Dit houdt in dat het bedrijf informatie deelt met belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en werknemers, over de activiteiten, doelen en uitdagingen van het bedrijf. 

We geloven in wendbaarheid en flexibiliteit, wat betekent dat we snel kunnen reageren op veranderingen in de markt en de behoeften van klanten. Dit betekent het omarmen van een cultuur van voortdurende verbetering, het empoweren van werknemers om hun werk in eigen hand te nemen, en het openstaan voor experimenten en innovatie.  

Ook leiderschap waarbij er prioriteit gegeven wordt aan integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid is van belang. Dit betekent hoge gedragsnormen stellen, een cultuur van respect en inclusiviteit bevorderen en prioriteit geven aan de gezondheid en duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn boven kortetermijnwinsten. ​ 

Het betekent ook handelen op een manier die de maatschappij en het milieu ten goede komt, buiten de directe bedrijfsbelangen om. Hierbij is het vermogen van de onderneming om te opereren op een manier die haar negatieve impact op het milieu en de samenleving tot een minimum beperkt van groot belang. Onderwerpen zoals ‘echte prijzen’ voor goederen en diensten, inclusief kosten voor vervuiling en klimaatverandering, vallen eveneens onder deze verantwoordelijkheid. 

Meer weten over WINs cultuur? Lees dan ook de blog: Cultuur als kern van onze organisatie of bekijk onze cultuurpagina. 

Geschreven door Sofie te Dorsthorst

Recente berichten

Meer informatie?

Wil jij meer weten over dit onderwerp of heb je nog vragen? Neem contact op voor meer informatie.