Grip op complexe projecten in de openbare ruimte door Integraal Project Management (IPM)

pmo projectbeheersing agile consultancy

De gemeente Purmerend heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, waaronder een toename van het aantal inwoners en een fusie met Beemster.

Deze ontwikkelingen brengen diverse uitdagingen met zich mee op het gebied van beheer, onderhoud en woningbouw. Projecten in de openbare ruimte worden steeds complexer, wat vraagt om een andere mindset en vaardigheden van de medewerkers.  

We spraken Freek Schulp, Manager Projectmanagementbureau over zijn visie op deze uitdagingen en zijn aanpak in samenwerking met WIN.   

Freek legt uit: “Door de groei in projecten, ontstond de behoefte om vanuit het IPM model te werken, als aanvulling voor de complexere projecten. We werkten voorheen vooral vanuit traditionele rollen, waarbij de projectleider aan het roer stond. IPM is echter meer een samenwerkingsvorm waarbij er meer gelijkwaardigheid is tussen de verschillende rollen binnen projecten. De nadruk ligt op samenwerking en onderlinge ondersteuning om complexe projecten tot een goed einde te brengen.  

Door IPM toe te voegen naast de projecten met traditionele rollen wilden we een hybride aanpak creëren die ons wendbaar maakt. Dit vraagt om een cultuuromslag en een andere manier van werken, waarbij er ook veel aandacht voor softskills nodig is.’   

Om hierin te ondersteunen, heeft de gemeente WIN ingeschakeld. Samen met Richard Wezelenburg en Marc van de Krogt van WIN werd onderzocht hoe de gemeente het beste ondersteund kon worden bij de ontwikkelvraagstukken en waar de prioriteit lag.    

Eerst werden medewerkers getraind in IPM. Vervolgens werden de teams begeleid in de ontwikkeling om zich vanuit de eigen rol en kaders te positioneren binnen de projecten. Wat houdt je rol in en welk gedrag past daarbij? Hierbij was er aandacht voor hard- en softskills om meer discussies te stimuleren en keuzes te maken. Er werd gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en het teamproces.  

Door continue verbetering na te streven wordt de ontwikkeling geborgd in de organisatie.   

Freek vertelt: “Dit heeft geleid tot meer bewustwording van de rol van medewerkers binnen hun project en tot een groter draagvlak voor de ontwikkeling van de organisatie. Het team is nog meer zelfsturend geworden en heeft meer handvatten gekregen om zich te ontwikkelen binnen hun rol en verantwoordelijkheden.”  

Freek is vooral te spreken over de persoonlijke aanpak en de ontwikkeling die de medewerkers hierdoor hebben doorgemaakt. Daarnaast heeft WIN echt geluisterd naar de wensen van de gemeente Purmerend en deze geïntegreerd in hun aanpak.   

Richard Wezelenburg, teamlead Projectbeheersing bij WIN, voegt toe: “Het is bij ontwikkeltrajecten altijd erg belangrijk om aandacht te geven aan de context. Waar ligt de echte behoefte, hoe heeft de verandering de grootste kans van slagen en levert deze snel meerwaarde op? IPM is op verschillende manieren te implementeren binnen projectorganisaties en daarbij kijken we altijd naar de situatie en wensen van de klant.”  

Met de samenwerking tussen WIN en de gemeente Purmerend worden concrete stappen genomen om tot een nieuwe manier van (samen)werken te komen vanuit het IPM model.

Wil je meer weten over het implementeren van het IPM-gedachtegoed binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Richard Wezelenburg op r.wezelenburg@wijzijnwin.nl of via ons contactformulier 

Geschreven door WIN Redactie

Recente berichten

De organisaties van morgen

"Wij zijn WIN. Wij bouwen aan de organisaties van morgen door samen te groeien." Met deze krachtige woorden eindigt ons cultuurmanifest. Maar wat betekent het eigenlijk om een organisatie van morgen te zijn? Voor WIN gaat het verder dan simpelweg ons werk uitvoeren;...

Lees meer

Meer informatie?

Wil jij meer weten over dit onderwerp of heb je nog vragen? Neem contact op voor meer informatie.