Lelystad Airport

Lelystad Airport

LELYSTAD AIRPORT   Vraagstuk Het inrichten van een PMO  Voor Lelystad airport heeft WIN het projectmanagement office ingericht en de projectbeheersing uitgevoerd voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de kaders van Schiphol Group. Het PMO moest hierbij...
Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA   Vraagstuk Grip op een complexe projectomgeving Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Om dit te realiseren, houdt het...
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

RIJKSWATERSTAAT   Vraagstuk Grip op de programmaorganisatie Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.  WIN heeft programmabeheersing...
TenneT

TenneT

TenneT Documentmanagement uitbreiden en verder professionaliseren. Uitdaging Verbinden. Vanuit de business unit Large Projects Nederland (LPN) kregen wij de vraag om het documentmanagement verder uit te breiden en te professionaliseren. In de grootschalige,...
Schiphol

Schiphol

Schiphol Group Uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement Uitdaging De scope van het project helder en beheersbaar maken. Voor Schiphol Group uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement voor verschillende projecten, o.a.: het vervangen van de...